OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001: 2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP)

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyGłówną ideą skłaniającą do opracowania norm Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP) była koncepcja zrównoważonego rozwoju traktująca ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników na równi z ochroną środowiska i działalnością gospodarczą firmy.

Różne światowe Jednostki Certyfikujące stworzyły specyfikację Occupational Health and Safety – OHSAS odnosząca się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. OHSAS to wymagania zgodne ze strukturą wymagań ISO 9001 i ISO 14001. W roku 2000 ukazała się PN-N 18002 – zawierają ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego a drugie wydanie normy PN-N 18001 zawierającą wymagania dla SZBiHP została ustanowiona w 2004 roku.

Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Firma może uzyskać Certyfikat zarówno na zgodność z wymaganiami OHSAS 18001:2007 jak i PN-N-18001:2004.

Istotą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest nie tylko zapobieganie urazom pracowników i chorobom zawodowym, lecz dotyczy ono wszystkich zdarzeń powodujących straty w przedsiębiorstwie: od awarii sprzętu i urządzeń poprzez przestoje aż do ograniczenia możliwości uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu niskich stawek ubezpieczeniowych, brak konieczności wypłaty odszkodowań i pozytywnego wizerunku bezpiecznej firmy na rynku.

PN-N 18001 definiuje 20 obszarów zarządzania BHP m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki ochrony indywidualnej, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, promocja bhp w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna itd.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to WordPress Themes, Free WordPress Themes and