ISO 9001:2008

Uwaga: Dotacje – 70% termin składania wniosków drugiej edycji programu CSR do 10 lutego 2014 w ramach wdrażania CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Komitetów Technicznych ISO, które prowadzą prace związane z opracowywaniem norm międzynarodowych od listopada 2008 obowiązuje kolejna, już czwarta edycja normy ISO 9001.

Została ona opracowana w celu wsparcia wszystkich organizacji bez względu na ich typ i wielkość we wdrażaniu i efektywnym funkcjonowaniu systemów zarządzania Jakością.

 • ISO 9000:2005 – opisuje terminologię dotyczącą systemów zarządzania jakością
 • ISO 9001:2008 i odpowiednio PN-EN ISO 9001:2009 – wymagania systemu zarządzania jakością. Podstawa certyfikacji.
 • ISO 9004:2000 - dostarcza wytycznych nieustannego doskonalenia, które przyczynia się do uzyskania satysfakcji klientów organizacji i stron zainteresowanych.

Razem tworzą one spójny zestaw norm systemu zarządzania jakością ułatwiający porozumienie w kontaktach na rynku krajowym i międzynarodowym.

Korzyści wewnętrzne:

 1. wdrożenie/udoskonalenie dokumentacji,
 2. usystematyzowanie działań, procesów zarządzania wewnątrz struktury firmy,
 3. pełne ukierunkowanie na klienta wewnętrznego,
 4. udoskonalenie procesów, Precyzja w określaniu miejsc oraz prawdziwych przyczyn powstania błędów (niezgodności),
 5. poprawa jakości wyrobów i usług,
 6. redukcja liczby braków, reklamacji, i napraw Obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości błędów,
 7. poprawa komunikacji wewnętrznej firmy. Usprawnienie przepływu informacji i udrożnienie kanałów komunikacji wewnętrznej,
 8. poprawa zadowolenia pracowników. Zmiana mentalności pracowników, wzrost motywacji i efektywności procesów pracy.
 9. ISO 9001 to platforma do budowy i wdrażania innych systemów zarządzania.

Korzyści zewnętrzne:

 1. Posiadanie Certyfikatu to warunek uzyskania kontraktu,
 2. poprawa opinii Klientów, cenne narzędzie marketingu,
 3. Podstawa dla dalszego rozwoju i usprawniania funkcjonowania firmy,
 4. lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego,
 5. wzrost satysfakcji klientów,
 6. poprawa stosunków i kontaktów z Klientami, Wzrost zaufania do firmy,
 7. przewaga konkurencyjna i wzrost rentowności,
 8. Redukcja auditów Klientów,
 9. Zmiana wizerunku firmy i wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych jak i potencjalnych klientów.

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia ISO 9001:2008, szkolenia, audity wewnętrzne.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to WordPress Themes, Free WordPress Themes and