ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego

jakosc-zywnoscStandard zawiera wymagania dla organizacji do zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, gdzie organizacja pokazuje swoje umiejętności do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia bezpiecznych produktów. Jej oryginalna angielska nazwa to Food safety management systems – Requirements for organizations throught the food chain.

 

ISO 22000 podaje wytyczne:

  • Zaplanowania, wdrożenia, eksploatacji, utrzymania aktualizacji system zarządzania bezpieczeństwem żywności, którego celem jest dostarczanie produktów,
  • W celu wykazania zgodności zobowiązującymi przepisami ustawowymi wymogami bezpieczeństwa żywności,
  • Oceny wymagań klienta i wykazania zgodności z tymi wzajemnie uzgodnionymi wymaganiami klienta, które odnoszą się do bezpieczeństwa żywności, w celu zwiększenia satysfakcji klientów,
  • Skutecznego porozumiewania się w kwestiach bezpieczeństwa żywności pomiędzy dostawcami, klientami i zainteresowanymi stronami w łańcuchu żywnościowym,
  • W celu zapewnienia, że organizacja spełnia deklarowaną politykę bezpieczeństwa żywności,
  • W celu wykazania zgodności z odpowiednimi zainteresowanymi stronami,
  • Aby ubiegać się o certyfikat lub rejestrację swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przez zewnętrzną organizację, lub dokonać samooceny lub własne oświadczenie o zgodności z normą ISO22000:2005,
  • Zawiera zbiór programów podstawowych np.:  GHP – Dobra praktyka higieniczna, GMP – Dobra praktyka produkcyjna, GLP – Dobra praktyka laboratoryjna, GAP – Dobra praktyka rolnicza i inne,
  • Przywołuje zasady systemu HACCP oparte na Codex Alimentarius.

Budowa normy oparta jest na tych samych zasadach jak w przypadku norm ISO 9001 i ISO 14001.

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to WordPress Themes, Free WordPress Themes and