ISO 14001:2004

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska oraz ograniczeniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, a kreowany w niej model systemu oscyluje w kierunku ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 przyjmuje zasady systemu zarządzania wspólne z systemami jakości wg normy ISO 9001.

Rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza tej sprzed 1-go maja 2004r, rozwijał się inaczej niż w krajach Europy Wschodniej. Dlatego w tych dwóch częściach kontynentu przedsiębiorcy mają różne podejście do systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ).

W Unii certyfikaty ISO 14001 są od kilku lat standardem, traktowanym jako jeden z elementów rozwoju firmy. W Polsce nadal są one błędnie uważane za szczyt osiągnięć w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Tymczasem SZŚ jak każdy system wymaga ciągłego doskonalenia i kontrolowania. W UE posiadanie certyfikatu nie jest żadnym argumentem przy przetargach czy działaniach marketingowych, jednak jego brak jest już znaczącym minusem i z reguły dyskwalifikuje firmę na starcie. Mimo że w ramach Unii znikają takie ograniczenia jak cła i kontyngenty, w handlu zagranicznym tworzą się nowe bariery właśnie związane z brakiem lub nieuznawaniem certyfikatów.

15 listopada 2004r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004.

Na obszarze UE certyfikacja systemu z wymaganiami ISO 14001 jest traktowana jako krok do rejestracji w systemie EMAS, zaliczanym do najważniejszych instrumentów realizacji polityki ekologicznej Unii. Wspólnota już od początku lat 90. realizuje koncepcję uregulowania relacji między środowiskiem a gospodarką.

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to WordPress Themes, Free WordPress Themes and