Certyfikacja Placówek Medycznych – planowane zmiany wycen dla Certyfikatu ISO


Doradztwo Jakościowe
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 23 stycznia 2014 wydał Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zmiany w stosunku do Zarządzenia Nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 08.11.2012 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które uzupełnia przepisy zawarte w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135)

Jednym z kryteriów oceny ofert składanych przez świadczeniodawców w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jest:

zewnętrzna ocena jakości oceniana na podstawie:

- posiadania ważnego certyfikatu ISO 9001:2008 „System Zarządzanie Jakością”

- posiadania ważnego certyfikatu ISO 14001:2004 „Zarządzanie Środowiskowe”

- posiadania ważnego certyfikatu ISO 27001:2005 „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”

- posiadania ważnego certyfikatu OHSAS 18001 „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”

- posiadania ważnego certyfikatu ISO 22000 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności”

Nie wystarczy okazać się jakimkolwiek certyfikatem ISO, ale przede wszystkim certyfikatem takiej jednostki, która jest także pod nadzorem, a potocznie mówi się „posiada akredytację”. Akredytacja dla branży „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA.
Owa akredytacja posiadanego certyfikatu nie może być jakakolwiek. Jednostka wydająca Certyfikat ISO 9001, ISO 14001 lub ISO 27001 powinna posiadać akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub równorzędnej jednostki zagranicznej, np. dla certyfikatów jakości wydanych przez niemiecki TUV będzie to akredytacja DAkks i PCA, a dla brytyjskiego BSI będzie to akredytacja UKAS.

Dlatego Ci z Państwa, którzy posiadacie już certyfikaty ISO 9001 lub np. ISO 14001 czy ISO 27001 powinniście sprawdzić czy Wasz Partner, czyli Jednostka, która wydała Wam certyfikat, posiada wyżej opisaną akredytację.

NFZ będzie punktował wyżej wymienione certyfikaty ISO w zależności od rodzaju świadczonych usług medycznych.

Szczegóły punktacji podajemy poniżej, w podziale na poszczególne rodzaje lub zakresy świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 3/2014/DSOZ z dn. 23.01.2014 r.

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – TERAPEUTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE AMBULATORYJNYM

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE STACJONARNYM

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

RATOWNICTWO MEDYCZNE (RTM)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

LECZNICTWO UZDROWISKOWE (UZD)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 2 pkt.

certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia – 3 pkt.

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 5 pkt.

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA (OPH)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 1 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

REHABILITACJA LECZNICZA

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / IZBA PRZYJĘĆ

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia – 6 pkt.

spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 80% – 2 pkt.

spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 90% – 4 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – LECZENIE JEDNEGO DNIA

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia – 6 pkt.

spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 80% – 2 pkt.

spełnienie standardów akredytacyjnych Ministra Zdrowia w przedziale powyżej 90% – 4 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA PLANOWA

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

LECZENIE SZPITALNE – HOSPITALIZACJA

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego – 1 pkt.

certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 1 pkt.

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – 1 pkt.

AOS – KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (KAOS)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

AOS – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

POZ – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością – 2 pkt.

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 pkt.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to WordPress Themes, Free WordPress Themes and