Certyfikacja Placówek Medycznych

ISO dla Przychodni, Certyikat ISO dla NZOZ, Praktyka Auditora, Wiedza i 20-letnie doświadczenie w Certyfikacji ISO

Certyfikacja Placówek Medycznych – planowane zmiany wycen dla Certyfikatu ISO

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ w 2013 wydał komunikat, iż lada dzień zostanie wydane Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające kryteria ocen składanych ofert przez przychodnie NZOZ-y, PZOZ-ty i szpitale.

Zmiany będą polegać na tym, że nie wystarczy okazać się jakimkolwiek certyfikatem ISO, ale przede wszystkim certyfikatem takiej jednostki – która jest także pod nadzorem, a potocznie mówi się – „posiada akredytację”. Akredytacja dla branży „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA.

Owa akredytacja posiadanego certyfikatu nie może być jakiegokolwiek PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub równorzędnej jednostki zagranicznej, np. dla certyfikatów jakości wydanych przez niemiecki TUV będzie to akredytacja DAkks i PCA, a dla brytyjskiego BSI będzie to akredytacja UKAS. Dlatego Ci z Państwa, którzy posiadacie już certyfikaty ISO 9001 lub np. ISO 14001 czy PN-N18001 powinniście sprawdzić czy Wasz Partner – czyli Jednostka, która wydała Wam certyfikat – posiada wyżej opisaną akredytację.

Następna zmiana wywoła spore zamieszanie, gdyż zamiast poprzednich kilku punktów – certyfikat ISO 9001 będzie wyceniony na 2 punkty przy wadze 5 (dla przypomnienia poprzednio było 3 pkt przy wadze „3″).

Co w zamian?

Otóż NFZ będzie punktował kolejne systemy, które będziecie Państwo zapewne wdrażać aby uzyskać dodatkowe punkty. Będą to:

Certyfikat ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskowe – 1 pkt

Certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy- 1 pkt

Certyfikat ISO 27000 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji- 1 pkt

Będzie zastosowana waga „5″.

 

Nasze Doświadczenia w systemach jakości dla branży usług medycznych w Poznaniu pozwala Nam na oferowanie Państwu naszych usług.

Nasi zadowoleni klienci:

- Poznańskie Centrum Zdrowia – Piotr Sobański,

- JAP MED – L. Prokop,

- NZOZ „Okulistyka” E. Ostrowicz,

- Przychodnie Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „HIPOKRATES” Spółka Partnerska – Opalenica,

- Akademicka Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. – Poznań,

- Poznańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego – Poznań,

- Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina” – Warszawa .

Zapraszamy do kontaktu – napiszcie do Nas: danuta.piotrowska@cdj.poznan.pl lub wyślijcie zapytanie.

 

Akredytacja

CMJ Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Placówek Medycznych – POZ, NZOZ, Szpitali.

Akredytacja jest najskuteczniejszą metodą sprawdzenia poziomu Jakości świadczonych usług. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów.

 

Pakiet Standardów Akredytacyjnych jest wynikiem prac ekspertów z:

  • Naczelną Radą Lekarską,
  • Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
  • Polskim Towarzystwem Szpitalnictwa,
  • Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
  • Stowarzyszeniem Dyrektorów Szpitali,
  • Szkołą Zdrowia Publicznego CM UJ,
  • Towarzystwem Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce.

Procedura Akredytacji jest zbliżona do postępowania podczas procesu certyfikacji niezależnych jednostek certyfikujących. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Należy także podkreślić, iż podczas oceny ofert placówek medycznych w NFZ – równie ważny co Akredytacja CMJ jest posiadany Certyfikat ISO 9001:2008, to znaczy jest punktowany w takiej samej wartości.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością w placówkach medycznych na terenie Poznania i Wielkopolski.

Akredytacja – podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz.U. 2009 nr 76 poz. 641)
Powered by WordPress | Designed by: Virtual Server Hosting | Thanks to WordPress Themes, Free WordPress Themes and