Uzyskanie certyfikatu ISO  to nie tylko zaszczyt, to przede wszystkim początek Doskonalenia Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem. To również świadomość Odpowiedzialnego wdrożenia nowej filozofii działań dla pełnego zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów wpisanego w rozwój firmy i pomyślność jej pracowników.

CDJ

Twój Partne​r w ISO

WDROŻENIA ISO

ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością. Jest fundamentem dobrej organizacji pracy oraz stwarza warunki do zmniejszenia kosztów związanych z brakami wewnętrznymi i reklamacjami klientów.

ISO 14001:2015

System Zarzadzania środowiskowego. W obliczu często zmieniających się przepisów ochrony środowiska jest niezbędny aby uniknąć wysokich kar pieniężnych.

ISO 45001:2018

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pozwala na osiągniecie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w zakładzie. Pozwala na łagodne przejście przez kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy.

FSSC 22000 v.51:2020

System  bezpieczeństwa żywności. Przeznaczony dla producentów żywności ale także dla producentów opakowań kartonów, folii do kontaktu z żywnością. Certyfikat niezbędny przy współpracy z sieciami handlowymi.